Mokai Patea Te Kohanga Reo

Te Kohanga Reo o Mokai Patea o Taihape is a community-based te kohanga reo catering for ages 0-5 years.

The centre is licensed for up to 31 children (FTE) including up to 15 under twos.

Te Kohanga Reo o Mokai Patea o Taihape also offers 20 hours free education for children over three.

28 Huia Street, Taihape